stamboom

Na steeds verder zoeken kwam ik eens tegen dat er toch een wapen zou zijn gerelateerd aan de familienaam.

Zo had een verhaaltje uit mijn jeugd (wat ik als jongetje opving in gesprekken van mijn vader en mijn opa) toch nog een zekere waarheid.

Uiteindelijk kwam ik en vond ik bij de Heraldische Data Bank een aantal wapenschilden en waszegels. De beschrijving hierbij leidde tot wat grappige ontdekkingen.

Maar vooraf even dit betreffende het hebben, dan wel voeren van een wapen :

Dat is maar zeer de vraag. U zult eerst moeten uitzoeken welke persoon dat wapen voerde. Vervolgens moet u uitzoeken of u familie bent van die persoon. (Dezelfde familienaam betekent niet automatisch dat u familie bent!) Als u een gemeenschappelijke voorouder hebt, mag u het wapen voeren onder twee voorwaarden:

  1. Die gemeenschappelijke voorvader voerde het wapen ook.
  2. U bent een wettige afstammeling van die voorvader in mannelijke lijn.

De eerste voorwaarde is soms lastig te bewijzen. De tweede voorwaarde heeft nogal wat implicaties. Zo mag u het wapen niet voeren wanneer u wel een natuurlijke afstammeling in mannelijke lijn bent, maar wanneer een van de schakels tussen u en hem een niet-gewettigde buitenechtelijke zoon was. En u mag het wapen weer wel voeren, wanneer u geen natuurlijke afstammeling bent, maar wel een wettige, bijvoorbeeld door adoptie of doordat één van uw voorouders als buitenechtelijk kind geboren is maar later door een nakomeling van de wapenvoerder gewettigd werd.

Overigens is het ook mogelijk om een nieuw wapen te (laten) ontwerpen en dat vrij te geven voor alle wettige nakomelingen in mannelijke lijn van een bepaalde verre voorvader.

heraldische databank hregnl020744 download 7854f                         famwapen vanderhoogh schalkius d554d                 heraldische databank hdatnl008925 download 918c0             heraldische databank hdatnl022142 download 62b90            image014 406cc

 

 

 

 

 MCvdHoog famwapen01 ece3c

 

Dit wapen is een echt Familie wapen van Van Der Hoog. Diegene die dit wapen mogen dragen zijn de rechtsreekse nakomelingen van Machiel Cornelis van der Hoog (zie  de link naar de parenteel van Machiel Cornelis, waarin te zien is welke Van der Hoog'en dit wapen mogen voeren.)

Helaas moet ik 3 generaties verder terug gaan wil ik een gemeenschappelijke voorouder hebben, ik ben dus geen rechstreekse nakomeling in de mannelijke lijn. Dus geen wapen voor mij.

 

 

 

 

Een volgend wapen zou iets kunnen zijn : 

FireShot Screen Capture 015   Heraldische DataBank   Databank   cbgfamiliewapens nl databank indeling detail start 1 f string collectie5B05DHera 8723f

Dit wapen is - zoals u op de afbeelding kunt zien - van Cornelis Arendsz van der Hoog. Helaas moet ik enige verwantschap nog ontdekken. Maar er is dus wel een tak "van der Hoog" in Delft geweest. Deze heer - met allerlei belangrijke functies in Delft - heeft geen nakomelingen nagelaten in de mannelijke lijn. Kortom de familienaam is niet voortgezet.

Maar wat te denken van het volgende :

er is nog een Cornelis Arendsz van der Hoog, of is het van der Hooch of zelfs van der Hoogh. En ook deze heer heeft een wapen, als je het een en ander naleest is het zelfs zeer waarschijnlijk dezelfde persoon. Hoe kan dat??

corn aertsz vanderhooch ea8fa

 Het lijkt me dat deze schrijfwijze van Van der Hooch, met 'ch' dus aan het eind, de juiste is. Maar alleen maar omdat er een hele reeks afstammelingen te vinden is met juist die schrijfwijze.

Ik heb via deze link een afstamming van de vader van deze Cornelis Aerts van der Hooch, maar daarvan weet ik bijna zeker dat ie niet volledig is, maar wel redelijk juist.

 Dan zit ik dus nog met het bovenstaande: is het Van der Hoog of Van der Hooch en welk wapen is nu juist?

Hier zijn wat aantekeningen over de familienaam en herkomst, ook van andere families met de naam "Hoog".

 

Zoals in het stukje over familienamen in het algemeen is een achternaam op basis van geografisch bepalingen in heel vroeger tijden voorbehouden aan adellijke families - waar dan ook waarschijnlijk het tussenvoegsel 'van der' bijhoort.

(Bijnaam uit het Middelnederlandse:  hooch  =  aanzienlijk, voornaam, edel, ridderlijk.)

Tot nu toe heb ik geen verwijzing hiervoor gevonden, ook van niet-adelijke oorsprong op basis van bijvoorbeeld van een door lokale bewoners gebruikte en ingesleten naam zoals het bij de familie "van het Hoog" het geval is. Zie de link naar hun website.

Mogelijk ook een bijnaam voor iemand met een opvallend oog/ogen. ( van: http://home.scarlet.be/~tsd22610/FpageHo.htm)

Zo zijn er achternamen, dan wel familienamen waarin het woord 'hoog' voorkomt, in de databank van de Nederlandse Familienamen van het Meertens Instituut heb ik er 283 gevonden tijdens de volkstelling van 2007.

Hieronder een lijstje met het aantal en de link naar het Meertens Instituut van de achternamen die ik het belangrijkste vind voor mijn overzicht:

Hoog

160

Hoog

 

Hooghe, D'

< 5

Hooghe, d'

 

D'Hooghe

15

Hooghe, d'

 

D'hooge

< 5

Hooge, d'

 

Hoog, De

< 5

Hoog, de

 

Dhooge

25

Dhooge

 

Dhooghe

< 5

 

Hooge

103

Hooge

 

Hoogen

51

Hoogen

 

Hoog, Op 't

327

Hoog, op 't

 

Verhoog

873

Verhoog

de stamboomhouder heet ook Hans en dit is de link naar zijn stamboom: http://www.wiever.nl/hans/home/home.html

Verhoogd

< 5

Verhoogd

 

Verhoogh

40

Verhoogh

 

Verhoogt

214

Verhoogt

 

Hooghe, d'

22

Hooghe, d'

 

d'Hooghe

102

Hooghe, d'

 

Hoog, de

 

Hoog, de

 

Hoogd, de

88

Hoogd, de

 

Hooge, de

310

Hooge, de

 

Hoogen, de

54

Hoogen, de

 

Hoogh, de

626

Hoogh, de

 http://www.drijber.info/364/Stamboom_De_Hoogh.html

Hoogt, de

102

Hoogt, de

 

Hoog, op 't

134

Hoog, op 't

 

Hoog, van 't

499

Hoog, van 't

van die laatste heb ik een link (http://stamboom.vanhethoog.com/ ) door kontakt met Marco van het Hoog, heel leuk.

Hooge, van 't

26

Hooge, van 't

 

Hoogt, van 't

19

Hoogt, van 't

 

Hoog, van

15

Hoog, van

 

Hoogen, van

166

Hoogen, van

 

Hoogen, van den

     http://www.vandenhoogen.com/hoogen/index/humo1_/

Hoogen, van der

23

Hoogen, van den / der

 

Hoogt, van der

200

   zie oa mijn zgn Delftsche Tak

Hoogte, van der

73

Hoogt, van der

 

Hoog, van der

104

Hoog, van der

 Zie hiervoor de resultaten van oa de volkstelling van 2007.
       

 De achternaam de Hooch en van der Hooch komt ook veel naar voren, echter niet meer in de laatste volkstelling. In Delft is er zo'n tak - voor zover ik die kan achterhalen - en daar is de achternaam verdwenen door alleen maar dochters.

Hetzelfde is gebeurd in de Friese tak Van der Hoog, zoals ik die maar even noem. De familienaam is verdwenen omdat er op een gegeven moment alleen maar dochters waren die de acternamen aannamen van hun echtgenoot. Heel gebruikelijk die tijd. Deze tak is wel bijzonder vanwege het kunnen achterhalen wanneer de achternaam gebruikt werd.

Achternamen die zoal voorkwamen :

Hoge, Hogge, Hogh, Hoog(h)e(n), Oog(h)e, Hoe, De Hoog, De Heug, De Hooghe, D(e)hoe, De Hoe(y), Dhoog(h)e, Dhoogh, D'Hoog(h)e, d'Hoogh(e), D'Hoe, D'Hoey(e), Dhoey, Dooge, Doggh(e), D'Ooghe, Soog(h)en, Soeghen.

Er is een boek geschreven door D. van Baalen : D. van der Baalen, 'Verhooch - van der Hoog', in: dNL 106 (1989), p 380

Om een voorouder te kunnen vinden kunt u steeds verder naar het heden komen door natuurlijk op de kinderen van een voorouder te klikken. Zo krijgt u een indruk welke voorouders er zijn en wellicht komt u uw eigen stamvader tegen.

Ik begin de reeks afstammelingen bij de oudste stamvader van mijn stamboom : Cornelis Ariens van der Hoog.

 

De Friese tak van VAN DER HOOG

Zo noem ik maar een aantal mensen die met de achternaam "Van der Hoog" door mij zijn gevonden voornamelijk in de archieven van Friesland, met name die van Tresoar. Ik heb de stamboom niet verder doorgetrokken naar heden, want op een gegeven moment waren er geen achternamen meer met Van der Hoog. En daar ging het me nu om, nu we sinds 2004 in Friesland wonen.

Ik kan dus niet zeggen dat één van mijn voorouders van Friese afkomst zijn.

De door mij getoonde stamboom is niet kompleet. Ik ben begonnen daar waar de naam "Van der Hoog" voorkomt en één voorouder terug. Voor een nauwkeurige stamboom van Andrijs Carel (deze naam heb ik zo gevonden) is er op internet een andere stamboom gemaakt door een nog onbekend persoon en de link naar die stamboom staat verderop. Van deze stamboom heb ik ook enige informatie verwerkt in mijn stamboom. 

Deze stamboom gaat verder tot heden en heeft veel andere achternamen erbij gekregen, kijkt u zelf maar verder via deze link: http://www.home.zonnet.nl/Karelvdwal/carelandries.htm (helaas werkt de link niet meer).

De blauw gekleurde namen zijn links naar de details van die persoon.

 

 

Ik ga hier wat meer vertellen over mijn zoektocht naar  "Van der Hoog" jes.

Jaren geleden ben ik hiermee gestart omdat ik mijn achternaam wel een beetje vreemd vond. Het woord 'Hoog'  zegt eigenlijk helemaal niet zo veel en wat dat 'van der' dan te betekenen zou hebben?? Mogelijk dat mijn vader iets suggereerde dat het van gegoede familie kwam, een familie met een familiewapen. En die heb ik gevonden!!

Wat daarmee samenviel was eigenlijk mijn aanvankelijke gebruik van het internet voor bijv de roeiuitslagen. Door het zoeken op roeien en mijn naam kon ik mijn eigen naam steeds makkelijker terugvinden, met name in de uitslagen. In eerste instantie voor de uitslagen van de roeiwedstrijden,  de naam en reclame van Dr van der Hoog dook natuurlijk ook al snel op. Daarvan zeiden wij vroeger altijd dat we daar geen familie van konden zijn en het "zal de zwarte tak wel zijn". Het tegendeel heb ik inmiddels gevonden.

Een oom van mijn moeders kant (Oom Nico Lodder) heeft zoiets ook gedaan - een stamboom gemaakt van zijn voorouders (de familie Lodder startende bij zijn oom Bruis), hij was toen al gepensioneerd. En heeft dat aanvankelijk op de 'ouderwetse' manier gedaan en wellicht moeten doen: het letterlijk bezoeken van de gemeentelijke archieven. Dat leverde hem en Tante Hennie wel veel reisjes op naar wat onbekende plaatsen. Maar daar is een prachtige stamboom en vooral een prachtig verhaal uit voort gekomen. Ik denk dat Oom Nico nu ook wel wat meer op de computer doet en via internet zoekt.

Zo'n zoektocht hield mij wel een beetje tegen, ik had niet direct de tijd en de zin om echt in archieven (microfisches) gaan zitten zoeken. Daar krijg je natuurlijk wel meer informatie uit, dat wel. Het verhaal van microfiches is inmiddels wel achterhaald want alles wordt dermate geautomatiseerd dat ook de oorspronkelijke documenten soms letterlijk via internet zijn terug te vinden. Het zoeken naar voorouders is inmiddels heel erg populair geworden en allerlei gegevens worden gedigitaliseerd. Soms zijn deze vrij in te zien via internet, soms zit er een betaling aan vast.

De gegevens die je kan vinden via allerlei zoekmachines zijn legio, maar daar moet je jezelf wel bij blijven afvragen waar ze vandaan komen. Dat is één van de belangrijkste dingen bij het neerzetten van de resultaten van je zoekopdracht, bij het maken van de stamboom. Want diverse mensen zoeken op internet, vinden er iets, publiceren dat vervolgens met soms een verhaal erbij, en niet altijd wordt de bron vermeld. En bij al dat geschrijf (getik op de computer) worden natuurlijk lees- en schrijffoutjes gemaakt. Ook worden gegevens wel eens geïnterpreteerd naar inzicht van de zoeker en dan krijg je al gauw gegevens na een zoekopdracht die elkaar tegenspreken, maar gelukkig iets vaker aanvullend.

Helaas is de digitale monitor, een zoekopdracht die konstant voor de gebruiker zocht, verleden tijd. Want die heeft mij aan veel gegevens geholpen die ik niet zelf hoefde te zoeken alleen moest gaan combineren en in een zgn stamboom-programma gaan zetten. Ik gebruik sinds jaar en dag Aldfaer, hoewel ik ook wel enkele andere programma's heb geprobeerd. Dit programma blijft voor mij toch het beste werken.

Naast het bovenstaande verhaal over het zoeken naar gegevens die anderen ook al hadden gezocht en gepubliceerd (zoals ik nu ook doe). Is er een steeds betere informatie voorziening ontstaan van de orginele documenten. Die zijn als het ware stuk voor stuk gefotografeerd en kun je via een speciale 'flash'player inzien. Met name de mormonen uit Utah hebben zich daar na WOII intensief mee bezig gehouden. Gevolg is dat de originele boeken en handschriften te lezen zijn, wat een aparte sport op zich is.FireShot Screen Capture 003 - Archieven  DTB kopie Zuid-Holland Bleiswijk  Inventaris nr  1 Scan  24 I gahetNA 1658Aan de vertaling van dit stukje tekst durf ik me nauwelijks te wagen:  de vader en moeder worden vermeld (Huijbregt dircxse de Hoog.. en Barbertien Crijnen) en er zijn getuigen vermeld, waaronder een Cornelis Willemse (?) ... de Hoog(h?). Als ik hierin een fout maak dan gaat er in de stamboom veel mis. Dus ik zal gegevens via een andere bron moeten controleren. Nou op die voorzichtige manier heb ik mijn stamboom opgebouwd.

Daarnaast heb ik sinds kort andere stambomen die wellicht een gemeenschappelijk persoon hebben of niet gevonden en die wil ik ook gaan vermelden, met het doel dat anderen er op kunnen ingaan een onjuistheden of juistheden aan het licht kunnen brengen.

Tot zover over het beginpunt van mijn stamboom. De sites waarmee ik zoek zijn inmiddels legio en zal ik hieronder vermelden.

     
     
     

 

 

 

 

positie 19
positie 16
positie 17
positie 18

Additional information