Na steeds verder zoeken kwam ik eens tegen dat er toch een wapen zou zijn gerelateerd aan de familienaam.

Zo had een verhaaltje uit mijn jeugd (wat ik als jongetje opving in gesprekken van mijn vader en mijn opa) toch nog een zekere waarheid.

Uiteindelijk kwam ik en vond ik bij de Heraldische Data Bank een aantal wapenschilden en waszegels. De beschrijving hierbij leidde tot wat grappige ontdekkingen.

Maar vooraf even dit betreffende het hebben, dan wel voeren van een wapen :

Dat is maar zeer de vraag. U zult eerst moeten uitzoeken welke persoon dat wapen voerde. Vervolgens moet u uitzoeken of u familie bent van die persoon. (Dezelfde familienaam betekent niet automatisch dat u familie bent!) Als u een gemeenschappelijke voorouder hebt, mag u het wapen voeren onder twee voorwaarden:

  1. Die gemeenschappelijke voorvader voerde het wapen ook.
  2. U bent een wettige afstammeling van die voorvader in mannelijke lijn.

De eerste voorwaarde is soms lastig te bewijzen. De tweede voorwaarde heeft nogal wat implicaties. Zo mag u het wapen niet voeren wanneer u wel een natuurlijke afstammeling in mannelijke lijn bent, maar wanneer een van de schakels tussen u en hem een niet-gewettigde buitenechtelijke zoon was. En u mag het wapen weer wel voeren, wanneer u geen natuurlijke afstammeling bent, maar wel een wettige, bijvoorbeeld door adoptie of doordat één van uw voorouders als buitenechtelijk kind geboren is maar later door een nakomeling van de wapenvoerder gewettigd werd.

Overigens is het ook mogelijk om een nieuw wapen te (laten) ontwerpen en dat vrij te geven voor alle wettige nakomelingen in mannelijke lijn van een bepaalde verre voorvader.

heraldische databank hregnl020744 download 7854f                         famwapen vanderhoogh schalkius d554d                 heraldische databank hdatnl008925 download 918c0             heraldische databank hdatnl022142 download 62b90            image014 406cc

 

 

 

 

 MCvdHoog famwapen01 ece3c

 

Dit wapen is een echt Familie wapen van Van Der Hoog. Diegene die dit wapen mogen dragen zijn de rechtsreekse nakomelingen van Machiel Cornelis van der Hoog (zie  de link naar de parenteel van Machiel Cornelis, waarin te zien is welke Van der Hoog'en dit wapen mogen voeren.)

Helaas moet ik 3 generaties verder terug gaan wil ik een gemeenschappelijke voorouder hebben, ik ben dus geen rechstreekse nakomeling in de mannelijke lijn. Dus geen wapen voor mij.

 

 

 

 

Een volgend wapen zou iets kunnen zijn : 

FireShot Screen Capture 015   Heraldische DataBank   Databank   cbgfamiliewapens nl databank indeling detail start 1 f string collectie5B05DHera 8723f

Dit wapen is - zoals u op de afbeelding kunt zien - van Cornelis Arendsz van der Hoog. Helaas moet ik enige verwantschap nog ontdekken. Maar er is dus wel een tak "van der Hoog" in Delft geweest. Deze heer - met allerlei belangrijke functies in Delft - heeft geen nakomelingen nagelaten in de mannelijke lijn. Kortom de familienaam is niet voortgezet.

Maar wat te denken van het volgende :

er is nog een Cornelis Arendsz van der Hoog, of is het van der Hooch of zelfs van der Hoogh. En ook deze heer heeft een wapen, als je het een en ander naleest is het zelfs zeer waarschijnlijk dezelfde persoon. Hoe kan dat??

corn aertsz vanderhooch ea8fa

 Het lijkt me dat deze schrijfwijze van Van der Hooch, met 'ch' dus aan het eind, de juiste is. Maar alleen maar omdat er een hele reeks afstammelingen te vinden is met juist die schrijfwijze.

Ik heb via deze link een afstamming van de vader van deze Cornelis Aerts van der Hooch, maar daarvan weet ik bijna zeker dat ie niet volledig is, maar wel redelijk juist.

 Dan zit ik dus nog met het bovenstaande: is het Van der Hoog of Van der Hooch en welk wapen is nu juist?

positie 19
positie 16
positie 17
positie 18

Additional information